Vroeger leerden we op school schrijven. Schrijven met een pen op een stuk papier of in een schrift. Aan elkaar schrijven was niet meer dan normaal. Internet speelde nog geen enkele rol. Taal leerden we uit boeken, geschreven door taalkundigen, zodat je er vanuit kon gaan dat het klopte wat je las. Tegenwoordig worden de leerlingen van de basisschool geïnstrueerd via een digi-bord en aan elkaar schrijven is er niet meer bij. Het Dagboek van Anne Frank is voor hen onleesbaar geworden. Taal lijkt minder belangrijk geworden op de basisscholen sinds internet de overhand heeft genomen.
Een klein voorbeeld van wat ik laatst tegenkwam: Een jonge meid van 9 jaar ontving een handgeschreven kaart van haar oud-oma. Ze moest aan haar moeder vragen wat er stond geschreven. Niet omdat haar oud-oma zo’n beroerd handschrift had, maar omdat ze de letters niet begreep. Ze had nog nooit een stuk gelezen dat aan elkaar was geschreven.

 

De jeugd lijkt ook minder boeken te lezen. Waarom zouden ze? Er wordt immers genoeg geblogd en geschreven op het internet. Vooral de social media hebben de laatste jaren een enorme vlucht genomen met als gevolg dat zo’n beetje iedereen wel eens een stukje tekst online zet. We zijn anno 2012 allemaal schrijver en uitgever in één, als we dat willen.
Van kleins af aan heb ik al iets met taal. Nederlands was voor mij het leukste vak op school. Op één of andere manier ging het allemaal vanzelf. En nog steeds. Spelen met taal doe ik graag. Spelfouten vallen mij, als taalpurist, direct op. Als ik één blik op een stuk tekst werp, haal ik ze zonder er bij na te denken eruit.
Nu ben ik een aantal weken geleden, heel spontaan, een klein onderzoek gestart naar de ergernissen in de Nederlandse taal. Ik heb eens rondgevraagd op social media waar men zich over het algemeen het meest aan stoort. Er kwamen veel dezelfde ergernissen bovendrijven, maar ook een aantal leuke anekdotes. Bijvoorbeeld iemand die een ander probeert te corrigeren en vervolgens fout na fout maakt: “Hé lutser: Marokkanen schrijf je met één r en twee k´s. Ik zou is wat beter op mijn nederlands letten.”

 

Van het woord ´sowieso´ zijn heel veel varianten naar voren gekomen. Zo schrijven sommigen zowieso, zowiezo, zo ie zo, zo en zo of zo een zo. De als-dan regel en de social media ´slang´ van de jeugd kwam ook naar voren als grote ergernis. Denk dan bijvoorbeeld aan ´egt´ en ´tog´. Wat opviel was dat het verkeerd gebruik van de bezittelijke voornaamwoorden als grootste ergernis uit de bus kwam. Als ik eerlijk ben is dat ook mijn grootste ergernis. Hoe vaak ik niet teksten voorbij zie komen met ´me moeder´ of ´jou broer´.
Vervolgens zal ik nog een kleine greep doen uit de taalergernissen die door jullie naar voren werden gebracht:

  • Het verschil tussen ´kennen´ en ´kunnen´
  • Het gebruik van de d- en dt-regel
  • Het schrijven van ´is´, maar ´eens´ bedoelen
  • Het onjuiste gebruik of het weglaten van interpunctie
  • Het ontbreken van hoofdletters
  • Het gebruik van ´overnieuw´ i.p.v ´opnieuw´ of ´over´
  • Het gebruik van ´irriteren aan´ i.p.v. ´ergeren aan´ of ´irriteren´
  • Het verkeerd gebruik van ´hun´ en ´zij´

 

Schrijffouten zijn geen typfouten. Typfouten ontstaan door te snel willen typen en dat kan elke taalpurist overkomen. Ook dyslexie is iets waar je niets aan kunt doen en daar zal je mij dan ook nooit over horen. Toch wil ik jullie meegeven dat, wanneer officiële documenten, zoals cv´s of sollicitatiebrieven, vol met taalfouten staan, niet serieus zullen worden genomen. Als tip geef ik mee: laat je teksten, geschriften of documenten altijd nalezen, voordat je ze verstuurt.

 

Voor de duidelijkheid, zo moet het dus niet:

“Ik heb net me vriendin een brief gestuurt en ze zij me dat ze dat leuker vondt als wat dan ook. Ze vondt dat me nederlands uitstekent was en vroeg me dan ook of ik haar sollictatiebrief ken schrijfen. Ik zij haar dan ook meteen dat ik dat zowiezo zou willen doen want zoiets doe je tog voor jou vriendin? Egt ik heb me nog nooit zo vereert gevoelt. Normaal heb ik hier geen tijd voor maar voor deze ene keer maak ik is een hoge uit zondering“

© My World Of Words

 

Comments are closed.